STØYRESTRIKSJONER

STØYSENSITIVE OMRÅDER

Varier klatreruter, landingsrunder, øvingsområder og lokalflygninger slik at følgende støysensitive områder ikke belastes mer enn høyst nødvendig:

  • Bjellandåsen
  • Sem
  • Begyggelse på Eik
  • Tønsberg Sentrum
  • Fuglereservat ved Kaldnesfjorden
  • Sem kirke når det er aktivitet ved kirken
  • Kun høyst nødvendig hovring med helikopter i Jarlsberg nærområde

operativt1.gif

MINDRE STØYSENSITIVE

LOKALE ØVINGSOMRÅDER

For mindre "airwork" type testflyginger, demonstrasjoner og oppvarmingsøvelser kan område vest og nordvest for Jarlsberg brukes.

Fly såpass langt unna at du ikke kommer i konflikt med landingsrunden på Jarlsberg. Sandtaket er et greit øvingsområde og er et lett definerbart område å melde over radio. Skogområde enda lenger vest er også egnet.

Når seilfly har aktivert kan det forventes seilfly i dette området. Torp skal forespørres på 118,65 Mhz for å operere i området, men man kan spørre Torp om å gå tilbake på Jarlsberg frekvens og operere der. Området ligger ganske nært baneforlengelsen til Torp og det er viktig å ikke drive vestover eller overstige den maks-høyde Torp klarerer for airwork.

OBS: -Se og lytt etter seilfly i dette området. operativt2.gif