MINDRE STØYSENSITIVE

LOKALE ØVINGSOMRÅDER

"Airwork" av type testflyginger, demonstrasjoner og skoleflyging skal som en hovedregel foregå utenfor Torp CTR, eller etter klarering fra lufttrafikktjenesten på Sandefjord lufthavn Torp.

STØYRESTRIKSJONER

STØYSENSITIVE OMRÅDER

Varier klatreruter, landingsrunder, øvingsområder og lokalflygninger slik at følgende støysensitive områder ikke belastes mer enn høyst nødvendig:

  • Bjellandåsen
  • Sem
  • Begyggelse på Eik
  • Tønsberg Sentrum
  • Fuglereservat ved Kaldnesfjorden
  • Sem kirke når det er aktivitet ved kirken

operativt1.gif