Operative regler

Følgende kreves for å kunne operere på Jarlsberg flyplass

  • Sette seg inn i reglene for bruk av plassen, samt kvittere for at dette er gjort.
  • Betale brukeravgift for Jarlsberg via den klubb man er medlem, evt. direkte til JLS
  1. Jarlsberg er registrert som "flyplass til privat bruk" og kan bare benyttes av personer som er registrert som brukere av Tønsberg flyplass Jarlsberg , eller som har fått innvilget forhåndstillatelse via www.myppr.no
  2. For flygere er det spesielt viktig å være oppmerksom på restriksjonsområde i SW-enden av plassen, hvor all flyging under 1500 ft er forbudt, gjelder hele døgnet.
  3. Til tider er det stor og blandet trafikk på Jarlsberg, fallskjermhopping, seilflyging, motorflyging, mikroflyging, modellflyging osv. Det er derfor svært viktig å melde blindt om alle bevegelser på Jarlsberg frekvens 122,300 MHz slik at annen trafikk blir oppmerksom på hva som foregår.
  4. Det er viktig at flygingen foregår på en slik måte at den er til minst mulig sjenanse for våre naboer, og at flyging i og på flyplassen foregå i henhold til prosedyrer angitt i driftshåndboka.
  5. Det er ikke tillatt å kjøre bil inne på området uten spesiell tillatelse.
  6. Ved opphold på manøvreringsområde skal det benyttes synlighetsklær.
  7. Landingsavgift Kr.200,-
  8. Årskort landingsavgift Kr. 3000,-

operative regler

Sikkerhet og ansvar

Med den varierte og omfattende trafikkmengden det er på Jarlsberg, sier det seg selv at bruk av plassen uten å sette seg inn i lokalt regelverk er livsfarlig. Her er det ingen flygeleder som separerer Det er sektorinndelinger og interne rutiner som forhindrer kollisjoner. I tillegg er det viktig å merke seg at ved ulovlig bruk (dvs. ikke være registrert som bruker, eller inneha PPR) er forsikringer på fly, biler og personer ugyldige.

operative regler

Internkontroll

Klubbene på Jarlsberg sjekker med jevne mellomrom at brukerne på plassen oppfyller kravene for bruk av plassen. Internkontrollen tar stikkprøver på at brukere har betalt årets brukeravgift og evt. "kjøretillatelse". Luftfartstilsynet sier at alternativet til Internkontroll er å gjerde inn hele området, samt ansette folk til å styre den operative driften som på AFIS-flyplass.