informasjon

RØYKING

Damp fra flybensin er meget eksplosjonsfarlig. Flymaskiner har drenering og lufting av bensintanker som ofte drypper flybensin fra vingetipper og motor-cowling.

Dukfly, spesielt eldre fly, er trukket med bomullsduk impregnert med cellulose-basert nitratdope. Duken tar lett fyr og brenner med eksplosiv fart.

Røyking og bruk av ild i nærheten av fly er derfor strengt forbudt såvel inne i hangarer som ute på oppstillingsplasser.

informasjon

Skilting og sperringer

Publikum skal kun oppholde seg rundt Klubbsenteret samt modellflyklubben og fallskjermklubbenes klubbhus.

Taxebaner og rullebane er forbudt område for andre enn autorisert personell.

Respekter skilting og anmodninger fra internkontroll-vakt.

informasjon

FLYENE

Fly har "ømme punkter" som ikke må belastes.

Vipp ikke på ror eller sitt på vinger og lignende. Rør aldri fly-propeller. Dersom magnettenningen står på kan motoren starte og forårsake alvorlige ulykker.

Pass godt på barna!..

informasjon

BILKJØRING

Bilkjøring inne på flyplassområdet er forbudt for andre enn autorisert personell.

Respekter skilting og anmodninger fra internkontroll-vakt. Parker på skiltet parkeringsplass ved flyklubbens hangar.

Kjøring mot "innkjøring forbudt skilt" vil bli politianmeldt.

informasjon

FUNKSJONSHEMMEDE

Meld fra til en av klubbene eller internkontroll-vakt.

Bilkjøring inn til klubb/ utsiktspunkt vil bli anvist og autorisert ved behov.

informasjon

BARN

Vi synes det er svært hyggelig at mange barn og unge besøker oss og vi har prøvd å legge forholdene til rette for dette.

Barn kan være impulsive og dette kan være farlig på en flyplass. Vi ber derfor om at alle voksne hjelper oss å passe på at ikke farlige situasjoner oppstår på grunn av impulsive handlinger fra våre små gjester.

informasjon

PRISLISTE

Prisliste JLS 2020

Brukeravgift 1800,- Landingsavgift 200,- Flyparkering utover 5 dager 50,- pr. dag. Årskort Fly 3000,- Kjøretillatelse pr. år 300,- Adgangskort 300,-

informasjon

HUNDER

Hunder er velkommen på flyplassen, men skal uten unntak holdes i bånd så lenge de befinner seg på på flyplassen. Flypropeller og hunder er en dårlig og kostbar kombinasjon.