Velkommen til Jarlsberg Luftsportssenter

Lande på flyplassen?

Godkjennelse kreves.

For å lande på flyplassen kreves det at du forhåndsutfyller PPR-skjema minimum 12 timer før landing. Dette er av sikkerhetsmessige årsaker da det ofte er stor aktivitet på flyplassområdet.

Til PPR skjema

Besøk en av våre klubber


Tønsberg Flyveklubb

Tønsberg Modellflyklubb

Tønsberg Fallskjermklubb

Tønsberg Seilflyklubb

Jarlsberg Sportsflyklubb

Operasjoner med motor, sportsfly og helikopter

Tidsbegrenset tillegg til driftshåndbok del 1 operativt. Ver. 2.0-29.06.20
Sandefjord lufthavn Torp har åpnet for trafikk innenfor normale åpningstider i hverdager fra mandag til fredag. Normale prosedyrer på Jarlsberg med telefon og klarering.
Lørdag og søndag har Sandefjord lufthavn redusert åpningstid.
Det anmodes alle, om å utvise forsiktighet og sørge for å ha økte marginer slik at uønskede hendelser unngås. Vær spesielt oppmerksom ved oppstart og bevegelser å bakken.
Drifts håndboka gjelder som normalt, med unntak av prosedyrene i dette tillegget.

Åpningstider Torp Tårn
Når Når LTT Torp er stengt, er luftrommet i kontroll sonen endret til klasse G med RMZ (Radio Mandatory Zone).
Mandag til fredag «D» fra 06:00 til 21:30 lokaltid.
Lørdag «G» m/RMZ, 09:30 til15:30 lokaltid.
Søndag «G» m/RMZ, 10:30 til 14:30 lokaltid.
Det gjøres også oppmerksom på at Torp kontrolltårn i enkelte situasjoner vil utvide periodene hvor luftromsklasse DELTA benyttes. Dette gjelder både ved tidlige ankomster med rutefly, samt ved forsinkede avganger/ankomster med rutefly.
I alle tilfeller vil Torp TWR formidle overganger mellom luftromsklassene DELTA->GOLF og GOLF->DELTA på Torp ATIS.
I tillegg vil Torp TWR formidle overganger til luftromsklasse DELTA ved å sende blindt på frekvensene 118.650 og 122.300 MHz, eksempelvis:
«ALL STATIONS, TORP AIRPORT IS NOW OPEN AND TORP CONTROL ZONE IS AIRSPACE CLASS DELTA. CONTACT TORP TOWER ON 118.650 TO OBTAIN CLEARANCE.»

Følg med på Notam og ATIS fra Torp Tower, lytt på 118.650 og 122.300 transponder til 7000


Operativ prosedyre i tidsrommet hvor Torp har stengt, lørdag og søndag.

1 Før avgang skal det meldes blindt på Torp frekvens 118,650, posisjon og intensjoner, før man går tilbake på Jarlsberg frekvensen 122,300. Dette bør gjøres umiddelbart før man entrer rullebanen. Dersom man etter avgang, skal forlate landingsrunden skal man melde dette som vanlig, at man byttter til Torp frekvens 118,650. Prosedyre med å ringe Torp før avgang, bortfaller i den perioden Torp er stengt. Transponder: VFR 7000

2 Trafikk som ankommer Jarlsberg skal melde blindt på Torp frekvens posisjon, intensjon og at man bytter til Jarlsberg frekvens i god tid før man entrer
Det gjøres også oppmerksom på at Torp kontrolltårn i enkelte situasjoner vil utvide periodene hvor luftromsklasse DELTA benyttes. Dette gjelder både ved tidlige ankomster med rutefly, samt ved forsinkede avganger/ankomster med rutefly.
I alle tilfeller vil Torp TWR formidle overganger mellom luftromsklassene DELTA->GOLF og GOLF->DELTA på Torp ATIS.
I tillegg vil Torp TWR formidle overganger til luftromsklasse DELTA ved å sende blindt på frekvensene 118.650 og 122.300 MHz, eksempelvis:
«ALL STATIONS, TORP AIRPORT IS NOW OPEN AND TORP CONTROL ZONE IS AIRSPACE CLASS DELTA. CONTACT TORP TOWER ON 118.650 TO OBTAIN CLEARANCE.»
landingsrunden , eller downwind holding. Etter landing meldes landing blindt
på 118,650 før man takser til oppstillingsplass

3 I tiden med luftrom klasse G RMZ skal all trafikk i landingsrunden ved Jarlsberg, ved melding fra fallskjermflyet om forestående fallskjerm dropp, entre downvind holding øst, forlate landingsrunden, eller lande så snart som mulig. Når man er etablert i downvind holding øst, eller forlater landingsrunden eller lander, skal det sendes blindmelding om dette på 122,300.
Downwind holding øst kan forlates, og normal operasjon i landingsrunden kan gjenopptas, når melding om «alle fallskermhoppere på bakken» blir sendt fra fallskjerm bakkeradio/fallskjermflyet. Ankommende trafikk skal, ved melding om fallskjermdropp, entre downwind holding. Landingsrunden skal ikke entres før melding om alle hoppere på bakken , er mottatt fra fallskjerm bakkeradio
eller fallskjermflyet. Avgang skal ikke foretas dersom det er meldt om forestående fallskjermdropp.

4 I tiden hvor Torp TWR er åpen skal trafikk på ENJB følge instruksjoner og klareringer fra LTT Torp. Downwind holding Øst brukes ikke når Torp er åpen.

ENJB er åpen etter korona stengingen

I klubbsenteret vil  vi åpne klubbrom, kontorer og toaletter. Møterom og stue/kjøkken vil fortsatt være stengt inntil videre.
Flyplass sjefen vil være på jobb og treffes på 94008400. Vi åpner også for å kunne søke PPR via web. 
Offisiell status på åpen/lukket ligger på denne websiden. Er det er rød banner over siden så er plassen stengt. Er det ikke noe rød banner på siden har vi åpent ihht normale åpningstider.

Ny løsning for PPR på ENJB

Hjertelig velkommen

Du finner oss på Sem i Tønsberg