fellesbildelogo.jpg

Velkommen til våre websider for Jarlsberg Luftsportssenter.
Her vil dere finne nyttig informasjon som omhandler aktiviteten på Tønsberg Flyplass Jarlsberg

SamarbeidsavtaleJLSliten.jpg 

**************************

Informasjon om regler for flyaktivitet etter vernebestemmelsene for Færder nasjonalpark.
Vi håper opplysningene vil være nyttige for deres flyvirksomhet.

http://jarlsbergluftsportssenter.no/files/3614/3059/6535/Nasjonalpark.pdf 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

JLS har sluppet ny versjon av vår Driftshåndbok for ENJB.
Viktig at alle leser denne.

Nye punkter som er viktig å merke seg er:

- Flymønster ved landing.

- Modellfly aktivitet på hovedstripen.

Du finner den nye Driftshåndboken her!

*****************************************

tors.jpg

Onsdag 13. august kom Tor Solberg på en lynvisitt fra USA til oss på Jarlsberg. Tor er i Norge for andre formål, men tok toget fra Gardermonen og ned til oss. Vi rakk en liten omvisning på plassen og en hyggelig prat om våre planer for ENJB.

*****************************************

utsnitt.jpgHei alle sammen, her dere en sommerhilsen fra oss på ENJB.
Godværet fortsetter og vi ser frem til en flott sensommer/høst på Jarlsberg.

Nyhetsbrev 01 2014.pdf

*****************************************

NOTAM ENJB

Det vil i perioden 23. juni til 3. juli foregå anleggstrafikk fra run-up området og ut til bommen. Arbeidet som skal utføres innebærer masseutskiftning og etablering av en ny 450 m2 run-up plass på nordsiden av taxebanen som går inn mot rullebanen. I denne forbindelse må alle parter utvise forsiktighet i forbindelse med arbeidet, se og bli sett. Det kan forekomme en del jord og steinmasser i området i anleggstiden, så pass på så ikke propeller og fly får unødvendige skader.

graversmal2.jpg

*****************************************

Vi er stolte over at vår nye traktor er på plass. Med 4x4, auto drive og air condition, vil den være et perfekt verktøy for vårt vedlikehold på plassen. Gressklipping, feiekost og snømåking, samt generell vedlikehold er noen oppgaver vi skal bruke denne til.

2014-06-03 17.32.35. smal.jpg

*****************************************

VIKTIG

Avtale vedrørende aktiviter ved ENJB mellom Sandefjord Lufthavn,
Avinor Trop Kontrolltårn og JLS

Avtalen gjelder for all aktivitet i luftrommet over Jarlsberg, også modellfly og regulerer begrensninger, kommunikasjon og samarbeid med Torp Kontrolltårn for effektiv og sikker trafikkavvikling. Det er viktig å merke seg at alle må ta kontakt med Torp TWR på telefon 33 42 61 52 før avgang fra Jarlsberg. Avtalen tredde i kraft 23.3.2013


Mail med hyggelig melding fra LTT på Torp vedrørende avtale om aktiviteter ved ENJB:

Jeg ønsker med denne e-posten å gi en STOR og POSITIV anerkjennelse til luftsportsmiljøet ved ENJB i.f.m. introduksjon av den nye avtalen mellom SLH, JLS og Torp TWR angående "Aktiviteter ved ENJB".

Undertegnede har selv jobbet i tårnet på Torp de fleste dagene denne påsken, og har derfor hatt gleden av å registrere at brukerne ved ENJB så langt har praktisert innholdet i avtalen nærmest til punkt og prikke ! I tillegg har jeg registrert at brukerne har vært positivt overrasket over at de nye fremgangsmåtene har vært enkle og ryddige å forholde seg til.

Mye av denne suksessen kan nok i stor grad tilskrives din innsats for å spre informasjon om den nye avtalen til de forskjellige brukergruppene ved ENJB, og for dette fortjener du en STOR TAKK !!

Mvh Per Ove