Velkommen til Jarlsberg Luftsportssenter

Lande på flyplassen?

Godkjennelse kreves.

For å lande på flyplassen kreves det at du forhåndsutfyller PPR-skjema minimum 12 timer før landing. Dette er av sikkerhetsmessige årsaker da det ofte er stor aktivitet på flyplassområdet.

Til PPR skjema

Besøk en av våre klubber


Tønsberg Flyveklubb

Tønsberg Modellflyklubb

Tønsberg Fallskjermklubb

Tønsberg Seilflyklubb

Jarlsberg Sportsflyklubb

Ny løsning for PPR på ENJB

Vi har tatt i bruk et nytt system for søknad om landingstillatelse (PPR)
Alle slike søknader skal nå, uten unntak rettes via nettsiden: 
https://www.myppr.no/
Dette er et system som vi har prøvd en periode, og det gir oss en fabelaktig mulighet til å få kontroll på besøkende, og en god statistikk. Forhåpentlig blir det også enklere å få tillatelse.
Altså!! Ingen flere PPR tillatelser på telefon. 
Vær så snill å spre budskapet til alle bekjente i deres respektive miljøer.

Som noen av dere har observert er det kommet opp en port og et opplysningskilt mellom publikumsområdet og flyoppstillingsplassen. Dette er for å ivareta sikkerheten til våre utenforstående gjester.

Ved spørsmål: Ring flyplassjefen 94 00 84 00

Hjertelig velkommen

Du finner oss på Sem i Tønsberg