Støysensitive områder

Varier klatreruter, landingsrunder, øvingsområder og lokalflygninger slik at følgende støysensitive områder
ikke belastes mer enn høyst nødvendig:

  • Bjellandåsen

  • Sem

  • Begyggelse på Eik

  • Tønsberg Sentrum

  • Fuglereservat ved Kaldnesfjorden

  • Sem kirke når det er aktivitet ved kirken

  • Kun høyst nødvendig hovring med helikopter i Jarlsberg nærområde


Lokale øvingsområder, mindre støysensitive:

For mindre "airwork" type testflyginger, demonstrasjoner og oppvarmingsøvelser kan område vest og nordvest for Jarlsberg brukes. Fly såpass langt unna at du ikke kommer i konflikt med landingsrunden på Jarlsberg. Sandtaket er et greit øvingsområde og er et lett definerbart område å melde over radio. Skogområde enda lenger vest er også egnet. Når seilfly har aktivert kan det forventes seilfly i dette området. Torp skal forespørres på 118,65 Mhz for å operere i området, men man kan spørre Torp om å gå tilbake på Jarlsberg frekvens og operere der. Området ligger ganske nært baneforlengelsen til Torp og det er viktig å ikke drive vestover eller overstige den maks-høyde Torp klarerer for airwork.

OBS: -Se og lytt etter seilfly i dette området.