Jarlsberg Luftsportssenter AS er en ideell organisasjon
som koordinerer luftsportsaktivitetene på Jarlsberg Flyplass.
Jarlsberg har status som "flyplass til ikke almenn bruk" og drives på dugnad
av luftsportsklubbene på plassen.


Historie, Jarlsberg Flyplass

Flyplassen ble anlagt av tyske soldater i august 1940 som en improvisert flyplass med falske installasjoner for å narre fiendtlige rekognoseringsfly. Helt på slutten av krigen ble Jarlsberg oppgradert til nødlandingsplass og «Platzkommando Tönsberg» ble opprettet. Arbeidet på rullebanen ble utført av russiske krigsfanger. Etter krigen ble plassen tatt i bruk til taxi- og skolefly. Det har blitt avholdt en lang rekke populære flystevner på stedet, det første allerede i 1937.


Styret og nøkkelpersoner i Jarlsberg Luftsportsenter AS

Verv

Navn

Telefon

Daglig leder: Roger Heggelund 476 18 781
Flyplassjef/PPR: Bjørn Schjøll Kristoffersen 940 08 400
Styreformann: Tor Rød Larsen 408 55 847
Nestleder: Kim Heyerdahl 907 95 202
Styremedlem: Stein Erik Lundblad 912 05 050
Styremedlem: Yngve Roberg 900 22 948
Styremedlem: Tor H. Bjørnsund 911 35 588