Flyplassinformasjon:

Navn

Tønsberg flyplass, Jarlsberg

Internasjonal flyplasskode

ENJB

Beliggenhet

59 18 N 010 22 Ø (Ca. 4 km fra Tønsberg) innenfor Torp kontrollsone (ENTO TWR 118,65 MHz)

Eier

Thor Solberg Aviation AS

Status

Flyplass til ikke almen bruk

Radiofrekvens ENJB

122.300 MHz

Landingsrunder

Standard

Høyde over havet

60 fot

Baner

18 / 36

Lengde

799 m

Bredde

18 m

Overflate

Asfalt

Vektgrense

Maks 5700 kg

Belysning

Ingen

Flyplassledelse

Jarlsberg Luftsportssenter AS

Ansvarlig for bakketjenesten

I hht. vedlagt adresseliste

Landingsavgift

I hht. vedlegg 'Prisliste JLS AS'

Flyverksteder

Ingen

Fuel

AVGAS 100LL / Jet A1

Andre servicetilbud

Ingen

Andre opplysninger

Ikke tillatt for nattflyging, restriksjonsområde sydvest for rullebanen (modellflyplass).

Spesielle forhold

Til tider stor aktivitet, fly, seilfly, modellflyging, fallskjermhopping og mikrofly. Flyging over Sem kirke og tettbebyggelsen på østsiden av plassen skal reduseres til et minimum. Alle brukere skal være registrert i bruker-registreringsystemet som er etablert på Jarlsberg.

Inn/utflygingsprosedyrer

Alle fly som er "inbound" for Jarlsberg skal kontakte Torp TWR på 118,65 før de entrer ENTO kontrollsone for klarering til Jarlsberg frekvens 122.3. Intensjoner og landingsrunde meldes blindt på 122.3. Fly som tar av fra Jarlsberg skal kontakte ENTO på telefon 33 42 61 52 for T/O klarering. T/O meldes deretter blindt på Jarlsberg frekvens 122.3. Etter T/O meldes posisjon og frekvensbytte før bytte tilbake til Torp frekvens 118.65.